Sakke Ihmettelee Maailmaa - Mielenterveys

Ei niin Ajankohtainen Ohjelma 
Kumppani Podcast

Vieraat: 

Tiina Pelli

on Salossa toimiva mielenterveyden hoito työntekijä.

Toimijoita joihin tutustumme

Klubitalo Fontana

Klubitalo on mielenterveyskuntoutujien ja palkatun henkilökunnan muodostama jäsenyhteisö. Se tarjoaa kuntoutujille heidän omista tarpeistaan lähtevää työpainotteista toimintaa ja vertaistukea. Klubitalokuntoutus perustuu kansainväliseen Klubitalojen toimintamalliin, jonka tavoitteena on parantaa kuntoutujien elämänlaatua, vähentää sairaalahoidon tarvetta ja tukea paluuta työelämään.

Sakari Hukka